Useful Documents

Türkiyede Mesleki ve Teknik Eğitim-Sorunlar-Öneriler 2.15 MB 27 downloads

Türkiyede Mesleki ve Teknik Eğitim-Sorunlar-Öneriler ...

Türk Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminde Bilişim Teknolojileri Eğitiminin Yeri 911.12 KB 27 downloads

Türk Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminde Bilişim Teknolojileri Eğitiminin Yeri ...

Sınıf Tekrarı, Okul Terki Politika Raporu 1,003.41 KB 34 downloads

ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, OKUL TERK SEBEPLERİ VE ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINDA...

School Dropout According to the Views of High School Leavers 407.34 KB 30 downloads

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde yayımlanan araştırma ...

Ortaöğretimde Okul- Aile İşbirliği ile ilgili Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi 373.64 KB 31 downloads

OrtaöĞretimde Okul- Aile İşbirliği ile ilgili Öğretmen ve Veli Görüşlerinin...

Okulu Bırakmanın Önlenmesi ve Önlemeye Dönük Uygulamalar 160.22 KB 30 downloads

Okulu Bırakmanın Önlenmesi ve Önlemeye Dönük Uygulamalar ...

OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN ve VELİ GÖRÜŞLERİ 1.28 MB 32 downloads

OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN ve VELİ GÖRÜŞLERİ ...