Single post

Don’t Waste Your Future E-ÖĞRENME KURSLARI Öğretmenler – Erken Okul Terki: 1-0

Erken Okul Terki, eğitim politikasındaki en büyük sorunlardan biri olarak görülmektedir. Avrupa çapındaki öğretmenlerin, erken okul terki riski altındaki öğrencilerle günlük yaşamın zorluklarıyla yüzleşmek için güçlü bir desteğe ihtiyaçları vardır.
Don’t Waste Your Future Projesi erken okul terki problemiyle mücadele eden öğretmenlere, okulu terk etmek isteyen ya da öğrenim hayatına devam etmek için iyi nedenlere ihtiyaç duyan öğrencilere somut desteksunmaktadır.
Platformumuzda, aşağıdaki konulardan oluşan 8 e-modülün yer aldığı e-öğrenme alanı mevcuttur:

• GİRİŞ MODÜLÜ: Erken Okul Terki nedir? Avrupa’da ve ortak ülkelerde erken okul terkiyle ilgili problemler nelerdir?
•  İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME: Farklı yetenek düzeylerindeki öğrenci gruplarından oluşan ve çeşitli öğrenme aktivitelerinin kullanıldığı İşbirlikli Öğrenme metodunun uygulanışını irdeler.
• AKRAN EĞİTİMİ: Benzer bir grup, geçmiş, kültür ve / veya sosyal statülerden gençlerin çeşitli konular hakkında birbirlerini eğittikleri ve bilgilendirdikleri bir öğretim metodolojisidir.
• PEDAGOJİK FARKLILAŞMA: Tüm öğrencilerin farklı olduğu, farklı öğrendikleri ve farklı öğrenme ritmlerine saygı duyulması gerektiği prensibine dayanan bir stratejidir.
• ÖĞRENCİ KOÇLUĞU: 
İki farklı eğitim kademesi (Yüksek ve Orta Öğretim) arasında bir öğretmen ve öğrenci arasındaki kişisel ve eğitsel rehberliğe dayalıdır.
• MESLEKİ EĞİTİM & İŞ YAŞAMI: Öğrencilerin eğitim sisteminden iş hayatına geçişinde yardımcı olmak için gerekli anahtar yetkinliklerin nasıl geliştirileceği üzerinde durmaktadır.
• 7 İYİ UYGULAMA: Dezavantajlı gençlerin sınıf etkinliklerine katılımını sağlamak için 7 iyi uygulamayı ve hali hazırda uygulanmakta olan stratejilerin pratik örneklerini tanımlamaktadır.
• BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME: Öğrencileri, ana hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan bir dizi becerilerle donatma yoluyla sadece ders içeriğini değil öğrenciyi de geliştirmeyi hedefleyen stratejilere dayanmaktadır.

Her modülün sonunda katılım sertifikasını indirebilirsiniz.

http://mailchi.mp/28c2e257dfd0/dwyf_3rd-newsletter_tr?e=6310fbb43a