Hedefler

objectives

Don’t Waste Your Future  farklı Avrupa Ülkelerinden:Türkiye,İtalya,Birleşik Krallık,İspanya ve Portekiz ortakların katılımıyla yürütülen bir Erasmus+ projesidir.Proje ortağı ülkelerin ortak noktası yüksek erken okul terki oranlarına sahip olmalarıdır. Bu nedenle; proje ortakları iyi uygulamaların ve yenilikçi yaklaşımların transferi yoluyla risk altında olan ya da okulu erken terk eden öğrencilere yardım ederek,onlara çeşitli fırsatlar sunarak ve eğitime tekrar kazandırmaya çalışarak bu sorunla mücadele etmeye karar vermişlerdir.

Öğretmenler/Mesleki Eğitim Kurumları/Eğitim ve Öğretim Alanında Yerel Otoriteler ve Yasa Koyucular üzerinde beklenen sonuçlar :

  • öğrenciler-aileler ve okul arasındaki ilişkileri güçlendirmek;
  • öğretmenler arasında olumlu yaklaşımları arttırmak;
  • okullarda konforlu ve huzurlu bir öğrenme ortamı oluşturmak.

Gençler ve Öğrenciler üzerinde beklenen sonuçlar:

  • okul rehberlik servislerinin de yardımıyla ekonomik olarak dezavantajlı öğrencilerin sayısını azaltmak;
  • eğitime katılımı arttırmak;
  • akademik başarıyı,özgüveni ve motivasyonu arttırmak;
  • kişisel problemler ve kendini kabul etme konusunda farkındalığı arttırmak;
  • gençleri zorbalık,ayrımcılık ve sosyal dışlanmaya karşı korumak.