Anasayfa

[rev_slider Dwyf_slider]

“Eğitim Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır ”
Nelson Mandela

Erken okul terki birçok Avrupa ülkesinde görülen ciddi bir problemdir. Bu sorun gençlerin , toplumun sosyal kültürel ve ekonomik boyutunda yer alma fırsatlarını azaltırken onların işsizlik yoksulluk ve sosyal dışlanma gibi sorunlarla karşılaşma ihtimallerini de yükseltmektedir. Avrupa’da her yedi öğrenciden biri eğitimini yarıda bırakmaktadır. Durumun vehameti bir çok açıdan bu durumla mücadele etmeyi gerekli kılmaktadır.

Don’t Waste Your Future Projesi, kurumların erken okul terki sorunuyla mücadelesini desteklemektedir. Proje ortakları, okulu çoktan bırakmış ya da erken okul terki riski altında bulunan gençler için eğitimin kalitesini arttırmak amacıyla fikir alışverişi yoluyla iyi uygulamaları ve yenilikçi yaklaşımları paylaşarak farklı çözümler aramaktadır.

DWYF projesi erken okul terki sorunuyla mücadele eden öğretmenlere ve okulu bırakmak isteyen, eğitime devam etmek için geçerli nedenlere ihtiyaç duyan gençlere destek sağlayarak aşağıdaki imkanları sunmaktadır:

  • Erken Okul Terki problemiyle baş etmek için hazırlanan iyi uygulamalar kitapçığı;
  • Deneyimlerini ve önerilerini paylaşmak isteyen öğrenciler, öğretmenler ve aileler için çevrimiçi paylaşım alanı;
  • Erken okul terkiyle mücadele eden öğretmenler için e-öğrenme platformu üzerinden çevrimiçi eğitim materyallerine erişim.

BİZE KATILIN VE GELECEĞİNİZİ HEBA ETMEYİN!