Single post

Türkiye’de ve Başka Ülkelerde Okul Terkleri ve Devamsızlık

TEDMEM Uzmanı Dr. Sabiha Sunar tarafından Artı Eğitim Dergisi için kaleme alınan bu yazı, Mart 2016 sayısında yayımlanmıştır.

Okul terki ve devamsızlık, eğitimin niteliğine yansımaları ve olası sosyal sonuçları dikkate alındığında pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de üzerinde öncelikli politika geliştirme çalışmaları yapılması önemli görülen alanlardan birisidir. Ulusal ve uluslararası raporlarda yer alan Türkiye verileri problemin boyutuna dikkat çekmektedir.

Veriler ne söylüyor?

Okul terki ve devamsızlığa yönelik pek çok gösterge mevcuttur. Bu kapsamdaki önemli göstergelerden biri eğitime katılım oranlarıdır. OECD tarafından yayımlanan Bir Bakışta Eğitim 2015 başlıklı raporda yer alan verilere göre, Türkiye’de 15-19 yaş aralığında eğitime katılan öğrenci oranı %69’dur. OECD ülkeleri ortalamasında ise bu oran %84’tür. Türkiye bu yaş aralığı kapsamında İsrail ve Meksika’dan sonra eğitime katılım oranı en düşük üçüncü ülke olarak dikkat çekmektedir. 1995-2013 yılları arasında 15-19 yaş grubunun Türkiye’de eğitime katılım oranları %40 artış göstermiştir, ancak %30’luk bir nüfusun eğitim sisteminin dışında kalması, özellikle değerlendirilmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortaöğretim mezuniyet oranları da okul terki kapsamında ele alınabilecek göstergelerden biridir. 2013 yılı verilerine göre ortaöğretim mezuniyet oranı OECD ülkeleri ortalamasında %85 iken, Türkiye’de %64’tür.

PISA 2012 araştırması da öğrencilerin devamsızlığına ilişkin önemli bulgular sunmaktadır. Bu kapsamda öğrencilere yöneltilen sorulardan üçü devamsızlığa yöneliktir. Bunlar; “Geçen iki hafta içinde kaç defa derse geç kaldın?”, “Geçtiğimiz iki hafta içinde kaç defa en az bir derse katılmadın?” ve “Geçtiğimiz iki hafta içinde kaç defa tüm gün okula gitmedin?” sorularıdır. Öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevaplar Türkiye özelinde incelendiğinde ortaya çıkan tablo OECD ülkelerinden farklılık göstermektedir.

DAHA FAZLA…